Usługi księgowe

– prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,

– zryczałtowany podatek dochodowy,

– karta podatkowa,

– rejestry dla rozliczeń podatku VAT,

– sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, VAT) i ZUS,

– prowadzenie ewidencji ŚT i wyposażenia, ewidencji przebiegu pojazdów,

– sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-28,

– rozliczanie dochodu z zagranicy w polskim Urzędzie Skarbowym.