Usługi księgowe

Kompleksowa i profesjonalna obsługa księgowa Twojej firmy

Usługi księgowe

prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
zryczałtowany podatek dochodowy,
rejestry dla rozliczeń podatku VAT,
sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, VAT) i ZUS
prowadzenie ewidencji ŚT i wyposażenia, ewidencji przebiegu pojazdów,
sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-28

Usługi kadrowo-płacowe

zgłaszanie pracowników do ZUS,
sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
naliczanie wynagrodzeń,
prowadzenie kart zasiłkowych
ewidencja czasu pracy,
obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
roczne rozliczenia pracowników PIT-11, PIT-40,
prowadzenie akt osobowych pracowników,
rozliczenia PFRON

Cennik

Usług Biuro Rachunkowe Justyna Olejniczak

FIRMA ZWOLNIONA Z PODATKU VAT (KPiR, ryczałt)
ILOŚĆ DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCHCENA NETTOCENA BRUTTO
1-9180,00221,40
10-24200,00246,00
25-50250,00307,50
51-100350,00430,50
101-150450,00553,50
151-200500,00615,00
powyżej 200cena ustalana indywidualnie
CZYNNY PODATNIK VAT (KPiR, ryczałt)
ILOŚĆ DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCHCENA NETTOCENA BRUTTO
1-9200,00246,00
10-24300,00369,00
25-50425,00522,75
51-100575,00707,25
101-150725,00891,75
151-200875,001076,25
powyżej 200cena ustalana indywidualnie
KADRY I PŁACE
NAZWA USŁUGICENA NETTOCENA BRUTTO
Umowa o pracę (płaca zasadnicza)40,0049,20
Umowa o pracę (płaca zasadnicza+dodatki)60,0073,80
Umowa zlecenie/dzieło/powołanie35,0043,05
Założenie teczki akt osobowych nowego pracownika20,0024,60
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON100,00123,00
Wniosek do PFRON o dofinansowanie do wynagrodzenia, refundację składek/za 1 osobę50,0061,50
Rozliczenie dofinansowania z Urzędu Pracy/za 1 osobę30,0036,90
Obsługa ZUS właściciela (zgłoszenia, zmiany, zasiłki, deklaracje)20,0024,60
USŁUGI DODATKOWE
NAZWA USŁUGI CENA NETTO CENA BRUTTO
Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG za klienta 100,00 123,00
Wystawienie faktury w imieniu Klienta 10,00 12,30
Doradztwo wykraczające poza zakres obsługi 100,00 123,00
Wystawienie noty korygującej w imieniu Klienta 5,00 6,15
Przygotowanie sprawozdania do GUS (cena od 50 zł - 150 zł netto) 50,00 61,50
Korespondencja z komornikiem w sprawie zajęcia wynagrodzenia 30,00 36,90
Zeznanie roczne Klienta (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37) – od 40 zł netto w zależności od ilości załączników 40,00 49,20
Pismo do US w sprawie przeksięgowania błędnie oznaczonych wpłat 30,00 36,90
Korekta deklaracji z przyczyn niezależnych od Biura 30,00 36,90

W PRZYPADKU DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH LUB CZĘŚĆI DOKUMENTÓW PO OBOWIĄZUJĄCYM TERMINIE DO WARTOŚCI USŁUGI ZOSTANIE DOLICZONE +20%

Certyfikaty

Kontakt

ul. Ruczajowa 12D/7 
65-153 Zielona Góra

669-801-881

NIP: 9261563416