Usługi księgowe

Kompleksowa i profesjonalna obsługa księgowa Twojej firmy

Usługi księgowe:

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • zryczałtowany podatek dochodowy,
 • rejestry dla rozliczeń podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, VAT) i ZUS
 • prowadzenie ewidencji ŚT i wyposażenia, ewidencji przebiegu pojazdów,
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-28

Usługi kadrowo-płacowe:

 • zgłaszanie pracowników do ZUS,
 • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • prowadzenie kart zasiłkowych
 • ewidencja czasu pracy,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • roczne rozliczenia pracowników PIT-11, PIT-40,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • rozliczenia PFRON

Kontakt

mail: biuro@justynaolejniczak.pl

Adres biura:

ul. Ruczajowa 12D/7

65-153 Zielona Góra

NIP: 9261563416

ebook: https://www.facebook.com/Biuro-Rachunkowe-Justyna-Olejniczak-370012146750369/